Timmerman vacatures

Timmerbranche

Lees hier het laatste nieuws uit de timmerbranche, diverse tips en ontwikkelingen binnen het timmervak!

Nieuws

Bouwsector in 2024: vraag naar personeel blijft, bouwactiviteiten nemen af

Lees verder hoe de bouwsector van plan is om in 2024 om te gaan met een uitdagende markt. Terwijl de vraag naar gespecialiseerd personeel blijft groeien door duurzaamheidsinspanningen, neemt de productie van bouwbedrijven af.
Wet- en regelgeving

Veranderingen in de Bouw cao

Per 1 januari 2024 is de nieuwe Bouw & Infra cao in werking getreden. In de nieuwe Bouw cao is de aandacht vooral gericht op het verhogen van de lonen, op de invoer van bonusregelingen en op de uitbreiding van de werkregelingen. Lees hier alles over de ontwikkelingen.
Wet- en regelgeving

Omgevingswet

In Nederland bestaan heel wat wetten en regels aangaande de fysieke leefomgeving, ofwel alles wat er buiten te zien, te beleven, te horen en zelfs te ruiken is. Al deze wet- en regelgeving is vanaf 2024 samengevoegd in de Omgevingswet. En hier lees je er alles over!
Marktontwikkelingen

Nettolonen stijgen per 2024

Waarschijnlijk heb je het al gezien - het eindbedrag op jouw loonstrookje valt hoger uit dan vorig jaar. Met de ingang van het nieuwe minimumloon, de wijzigingen in de Bouw & Infra cao, stijgende toeslagen en verhoging van de heffingskortingen gaan de nettolonen erop vooruit in 2024. Lees hier alles over de belangrijkste ontwikkelingen.
Nieuws

17e editie van de Dag van de Bouw

De Dag van de Bouw wordt in 2024 georganiseerd op zaterdag 8 juni. O.a. Bouwend Nederland, de Aannemersfederatie, Techniek Nederland, VN constructeurs en de Dag van de Architectuur willen op deze dag alle verschillende kanten van de bouwsector aan alle Nederlanders laten zien. Hiervoor stellen verschillende bouwplaatsen zich open. Iedereen kan een kijkje achter de schermen nemen en te weten komen hoe het er nou op zo’n bouwplaats aan toe gaat.
Marktontwikkelingen

Toename zzp’ers en flexwerkers, minder vaste contracten

Werkgevers werken steeds minder met vaste contracten en meer zzp’ers en tijdelijke werknemers is de trend. Het aantal flexibele werknemers is in 21 jaar toegenomen van 1,1 miljoen naar ruim 2,7 miljoen. Het aantal zzp’ers groeide van ruim 630 duizend in 2003 naar 1,6 miljoen in 2023.
Marktontwikkelingen

Steeds meer buitenlandse werknemers in de bouw

Uit onderzoek van het EIB is gebleken dat één op de vijf vaklieden die in 2020 werkzaam was in de bouwsector uit het buitenland komt. Volgens het onderzoek zal deze stijging alleen maar toenemen in de aankomende jaren.
Nieuws

Tekort aan woningen in Nederland

Nederland heeft al een aantal jaar een groot tekort aan woningen. Nu heeft de Rijksoverheid vastgesteld dat er in 2030 minimaal 980.000 nieuwe woningen in Nederland moeten komen. Er zijn voor de komende tijd nog 626.300 locaties vrijgekomen om op te bouwen.
Nieuws

Gebarentaal verplicht op elke Nederlandse bouwplaats

Voor de veiligheid op de Nederlandse bouwplaatsen is het verplicht dat er gebarentaal gesproken wordt. Lees hier meer over 'Bouwspraak'.
Vorige
1 2 3