Timmerman vacatures

Timmerbranche

Lees hier het laatste nieuws uit de timmerbranche, diverse tips en ontwikkelingen binnen het timmervak!

Wet- en regelgeving

Veranderingen in de Bouw cao

Per 1 januari 2024 is de nieuwe Bouw & Infra cao in werking getreden. In de nieuwe Bouw cao is de aandacht vooral gericht op het verhogen van de lonen, op de invoer van bonusregelingen en op de uitbreiding van de werkregelingen. Lees hier alles over de ontwikkelingen.
Wet- en regelgeving

Omgevingswet

In Nederland bestaan heel wat wetten en regels aangaande de fysieke leefomgeving, ofwel alles wat er buiten te zien, te beleven, te horen en zelfs te ruiken is. Al deze wet- en regelgeving is vanaf 2024 samengevoegd in de Omgevingswet. En hier lees je er alles over!
Wet- en regelgeving

Geen verplichte verzekering voor zzp'ers

Afgelopen jaar hebben vakbonden, zelfstandigen en werkgeverorganisaties een overeenkomst bereikt over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Nu het voorstel is gedaan zijn er problemen in verband met de uitvoering. De verwachting is dat dit in 2027 verplicht zal worden.
Wet- en regelgeving

Stikstofwet

In 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering ingegaan. Stikstof is schadelijk voor mens en milieu, het vermest en verzuurt de bodem en heeft een negatieve invloed op de natuur. Deze wet moet ervoor zorgen dat stikstof verminderd wordt. Lees verder om hier meer over te weten!
Wet- en regelgeving

Verplicht minimumtarief voor zzp-ers gaat toch niet door

De regering gaat toch geen minimumtarief verplichten voor zzp’ers, ook komt er geen zelfstandigenverklaring voor zzp’ers die meer dan 75 euro per uur vragen. Lees verder als je hier meer over wil weten.
Wet- en regelgeving

Wat is een RI&E?

De inspectie van de Nederlandse Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid controleert sinds 1 oktober 2021 grondiger bij bedrijven of zij zich aan de verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie houden. (RI&E). Zo is het mogelijk dat er tussentijds geïnspecteerd wordt en zijn er consequenties als de RI&E niet op orde is. Lees hier alles wat je moet weten over RI&E.