Bouw cao

Bouw cao
 

In de bouw CAO staan alle arbeidsvoorwaardes


Bouw cao | Veel vakmannen zijn bekend met de term cao maar voor degene die dat niet zijn, wat houdt een cao nou precies in? Wat voor soorten cao’s bestaan er allemaal? En wat staat er precies in? Waar vind je jouw cao en wat kan je er mee? Vragen die in dit artikel beantwoord worden. Na het lezen van dit artikel wordt voor jou duidelijk wat de cao van de bouw & wonen branche inhoudt. 


Wat is een cao?

Een cao is een onderlinge overeenkomst tussen werkgever en werknemer. Cao staat voor Collectieve Arbeids-Overeenkomst. Dit is een contract met daarin afspraken om jou als werknemer/ werkgever te beschermen. Het contract is opgesteld door vakbonden, werkgevers en werkgeversorganisaties. In de overeenkomst komen afspraken aan bod over salaris, werktijden, toeslagen, vakantiedagen en pensioen. Deze afspraken staan los van individuele arbeidsovereenkomst die jij met jouw werkgever hebt afgesloten, zoals de duur van je contract.


Werkgeversorganisaties en vakbonden Nederland

De belangrijkste taak van een werkgeversorganisatie is het beschermen van de rechten van een werkgever.  Zij vormen samen standpunten tegen de regering en de werknemers. De meeste bedrijven zijn aangesloten bij zo’n organisatie, zoals de Verbond van Nederlandse Ondernemingen. Deze organisaties zijn belangrijke partijen bij onderhandelingen die jaarlijks of om de twee jaar plaats vinden.  


Aan de andere zijde hebben we werknemersorganisaties (vakbonden) die de rechten van de werknemers beschermen. Deze organisaties vormen ook standpunten bij elkaar om ze vervolgens tegen de regering en werkgevers te gebruiken. Dit met als doel om gunstige arbeidsvoorwaarden op te stellen voor de werknemer. Ieder werknemer heeft de mogelijkheid om zich aan te kunnen melden bij zo’n organisatie, zoals de Federatie Nederlands Vakbeweging. 


De meest bekende vakbonden Nederland zijn: FNV (Federatie Nederlands Vakbeweging), CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond)  en VCP (Vak-Centrale voor Professionals).


De meest bekende werkgeversorganisaties zijn: VNO-NCW (Verbond van Nederlandse Ondernemingen- Nederlands Christelijk Werkgeversbond ) en MKB (Midden en Klein Bedrijf).

 


“Cao is een contract met daarin afspraken om jou als werknemer/werkgever te beschermen”Cao onderhandelingen

Hoe komt een cao tot stand? Een cao komt tot stand door middel van onderhandelingen tussen werkgeversorganisaties en vakbonden Nederland. Collectieve onderhandelingen kunnen erg moeilijk zijn. Soms liggen de eisen van werkgevers en werknemers zo ver uit elkaar dat onderhandelingen soms maanden of jaren duren. Soms is het nodig om de werkgever onder druk te zetten door middel van acties zoals stakingen. Dit komt tegenwoordig niet vaak meer voor in Nederland, elders in Europa wel. Als je als lid gaat staken, krijg je geen loon van je werkgever, maar je ontvangt een uitkering van het stakingsfonds van de vakbond.


De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  verklaard dat een cao algemeen bindend is. De cao is dan van kracht voor alle werkgevers en werknemers in een bepaalde branche. Ook als deze werkgevers en werknemers geen lid zijn van de werkgeversorganisaties of vakbonden. Dit wordt een bedrijfstak-cao genoemd. Veel grote bedrijven hebben hun eigen cao's: de ondernemings-cao. Hierin staan afspraken over arbeidsvoorwaarden die gelden voor alle medewerkers in een bedrijf.


Groepen in de bouw

In de bouw maken we onderscheid tussen twee groepen: de vaklieden en de UTA-medewerkers. UTA is een afkorting voor Uitvoerend Technisch Administratief. Dit gaat met name over de volgende functies:

 • Projectleiders
 • Werkvoorbereiders
 • Planners
 • Calculators
 • Uitvoerders
 • Medewerkers personeelszaken


UTA-medewerkers en vaklieden hebben dezelfde cao. De twee groepen verschillen echter wel in een aantal voorwaardes. Zo verdienen UTA-medewerkers relatief meer per maand dan vaklieden.

Wanneer jouw bedrijf of branche geen cao heeft wordt er samen met jouw werkgever een arbeidscontract opgesteld. Hierbij gelden de algemene regels van de arbeidswetgeving.


Wat staat er in een cao?

Met behulp van een cao krijg je een duidelijk overzicht van je arbeidsvoorwaarden. Op hoeveel vakantiedagen heb ik recht? Kan ik een loonsverhoging krijgen en krijg ik toeslag voor mijn overuren? Krijg ik eigenlijk doorbetaald als ik ziek ben? In je cao worden deze vragen beantwoord. Hieronder staan een aantal cao-afpsraken die je erin terug vindt:

Inkomens: Hier staan de inkomens per leeftijd vermeld in loonschalen. Er wordt hier onderscheidt gemaakt tussen bouwplaat werknemers, UTA-werknemers en algemene werknemers.

Toeslagen en vergoedingen: Moet je in het weekend en avonduren langer door werken? Kijk dan snel hoeveel procent toeslag je kan ontvangen.  

Arbeidsomstandigheden en veiligheid: Werken op hoogtes en tijdens onwerkbaar weer? Kijk waar je recht op hebt in de cao.

Vrije dagen en verlof: Heb je onduidelijkheden over de hoeveelheid vakantie- en vrije dagen die je kan krijgen? In je cao lees je hier meer over.  

Arbeidsduur en werktijden: Ben jij verplicht om op zondag te werken? Vindt hier meer duidelijkheid over in je cao over de regeling van jouw werktijden. 
 


Waar vind je jouw cao?

Op de site van fnv.nl vind je de cao die bij jouw specifieke branche past. Alle bouw cao’s vallen onder de bouwen & wonen sector. In de bouwbranche zijn er meerdere cao’s beschikbaar. Kijk welke cao bij jouw functie hoort: 
Kijk per bedrijfstak de cao overzicht. Hier vind je het cao overzicht: - FNV


Op de pagina waar je naar doorgestuurd wordt, vind je een overzicht van alle cao’s voor de bouwbranche. Dat zijn de onderstaande cao’s:

 

 • Afbouw & natuursteen – cao
 • Betonpompbedrijven – cao
 • Bouw & infra – cao
 • Bruil Beton & Mix – cao
 • Dakdekkers – cao
 • Houtverwerkende industrie – cao
 • Hellende daken – cao
 • Meubelindustrie – cao
 • Mortelbedrijven – cao
 • Timmerindustrie – cao
Onze socials
Vacatures, carriereadvies & meer
TimmermanVacature.nl gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.