Timmerman vacatures

Veranderingen in de Bouw cao

Publicatiedatum 14 april 2024
Wijzigingsdatum 23 april 2024

Per 1 januari 2024 is de nieuwe Bouw & Infra cao in werking getreden. In de nieuwe Bouw cao is de aandacht vooral gericht op het verhogen van de lonen, op de invoer van bonusregelingen en op de uitbreiding van de werkregelingen. Lees hier alles over de ontwikkelingen.

Wijzigingen in de nieuwe cao

De nieuwe CAO Bouw & Infra, die van kracht is van 1 januari tot en met 31 december 2024, brengt diverse veranderingen met zich mee. Zie hieronder alle wijzigingen binnen de nieuwe Bouw cao.

 • Loonsverhoging
  De lonen worden in 2024 twee keer verhoogd. Deze verhogingen resulteren in een totale loonstijging van zo'n 10%.
  • 1 januari 2024 wordt het loon verhoogd met 3,5% plus €50 per maand.
  • 1 juli 2024 wordt het loon weer verhoogd met 3,5% plus €50 per maand.

 • Bonussen
  Er worden meerdere bonussen geïntroduceerd om het (door)leren te stimuleren:
  • Diplomabonus: BBL-leerlingen krijgen een bonus bij het behalen van hun diploma.
  • Doorleerbonus: bij de overstap van BBL2 naar BBL3 ontvangen leerlingen een bonus.
  • Leermeestertoeslag: machinisten met een diploma die als leermeester fungeren ontvangen een toeslag.
  • Instroombonus: BOL3-machinisten ontvangen een bonus bij intrede.
  • Stagevergoeding: mbo-, hbo- en universitaire stagiairs ontvangen een verhoogde stagevergoeding.

 • Werkregelingen
  Meerdere werkregelingen worden uitgebreid en gunstiger gemaakt:
  • Zwaarwerkregeling: vanaf 1 januari 2024 genieten ook uitvoerders van deze regeling.
  • Overwerkregeling: deze regeling voor uitvoerbaar technisch administratief (UTA) personeel wordt uitgebreid met specifieke bepalingen voor hogere functieschalen.
  • Vakantiedagen: de regeling voor extra vakantiedagen wordt uitgebreid naar UTA-werknemers.
  • Reiskostenvergoeding: vergoeding voor woon-werkverkeer wordt vanaf 1 januari 2024 verhoogd.
  • Onwerkbaar weer: er wordt onderzocht of hitte kan worden opgenomen in de cao Onwerkbaar weer.
  • De maximale duur van werktijd, pauzes en reistijd wordt gestandaardiseerd voor UTA-werknemers.

 • Werkkostenregeling
  De eerste schijf van de vrije ruimte wordt verlaagd van 3% in 2023 naar 1,92% in 2024.

Nieuwe ontwikkelingen cao

Enkele aanpassingen zijn nog in ontwikkeling of moeten nog concreet worden ingevuld. Gesprekken zijn gaande en er moeten nog onderzoeken worden uitgevoerd voordat de wijzigingen definitief vorm kunnen krijgen.

Zo wordt er gewerkt aan een overeenkomst waarmee de veiligheid in de sector structureel en duurzaam verbeterd zou worden. Hiertoe worden er afspraken opgesteld tussen de verschillende cao-partijen, waarin onder andere wordt ingegaan op veiligheid gedurende het hele proces, het vergroten van veiligheidsbewustzijn in de keten en het aanhaken bij bestaande initiatieven. De werkgeversorganisaties en vakbonden zullen gezamenlijk het initiatief nemen om deze overeenkomst op te stellen.

Ook zijn cao-partijen van plan om een externe partij in te schakelen die een inventarisatie zal uitvoeren bij vakorganisaties en werkgevers. Deze inventarisatie moet duidelijkheid brengen over hoe om te gaan met het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden voor UTA- en bouwplaatspersoneel. Dit zal bepalen welke stappen nodig zijn om de arbeidsvoorwaarden van deze verschillende groepen personeel op elkaar af te stemmen, rekening houdend met het nieuwe systeem voor functiewaardering. 

Per 31 december 2024 wordt er een nieuw functie- en loongebouw geïmplementeerd, wat naar verwachting leidt tot een loonkostenstijging van ongeveer 1%. Bedrijven die om geldige redenen aangeven dat zij niet in staat zijn om aan deze verplichting te voldoen, kunnen dispensatie aanvragen. Het nieuwe loongebouw zal geen starttabellen bevatten, maar zal er een jeugdloon van toepassing zijn voor jonge werknemers en leerlingen onder de 21 jaar. Hiermee blijft het voor bedrijven aantrekkelijk om jongeren aan te nemen en blijft het leerlingen stimuleren om een vervolgopleiding te volgen. De huidige cao-bepalingen omtrent het functie- en loongebouw worden aangepast per 31 december 2024.

Contact

Wil jij je ook aansluiten bij de Bouw & Infra cao, zoek je een (nieuwe) baan als Timmerman of heb je op TimmermanVacature.nl één of meerdere vacatures gevonden waar je op wilt solliciteren maar nog vragen over hebt, of heb je na het lezen van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen? Gebruik dan onderstaand contactformulier om je vragen te stellen en wij nemen z.s.m. contact met je op.

Contactformulier