Stikstofwet

Stikstofwet

Publicatiedatum 31 januari 2024
Wijzigingsdatum 18 april 2024

In 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering ingegaan. Stikstof is schadelijk voor mens en milieu, het vermest en verzuurt de bodem en heeft een negatieve invloed op de natuur. Deze wet moet ervoor zorgen dat stikstof verminderd wordt. Stikstof wordt vooral uitgestoten door de landbouw en de bouw. 

Uitleg stikstofwet

Sinds 2021 is de nieuwe stikstofwet ingegaan waarin staat dat in 2025 40% van de stikstofgevoelige natuur niet meer teveel stikstof over zich heen mag krijgen. In 2030 gaat dat percentage naar 50% en in 2035 naar minstens 74% van de stikstofgevoelige natuur. In 2028 wordt er bezien of er met het programma kan worden voldaan aan de omgevingswaarde voor 2035. Hiervoor is het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering gemaakt die probeert 10% stikstofuitstoot te verlagen voor de landbouw, 25% voor mobiliteit en verkeer, 19% voor industrie en energie en 31% voor handel. Daarnaast is een subsidieregeling voor veehouders die willen stoppen met hun bedrijf of de locatie van hun bedrijf. Dit alles zou moeten zorgen voor het halen van de klimaatdoelen, maar de doorrekening laat zien dat dit nog niet genoeg is.

Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering

Om de klimaatdoelen te behalen is er een speciaal Programma voor gemaakt die ervoor zou moeten zorgen dat we dit gaan bereiken. Voor nu zijn dit de maatregelen die ze hebben als volgt:

 • Een tweede verhoging voor het budget van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen. Dit houdt in dat, kort samengevat, varkenshouderijen een subsidie krijgen om niet langer varkens te houden.
 • Veehouderijen die een grote mate van stikstofuitstoot hebben in de buurt van stikstofgevoelige gebieden worden opgekocht.
 • Landbouwbedrijven met varkens, melkvee, kippen, kalkoenen of vleeskalveren die een grote mate van stikstofuitstoot hebben in de buurt van stikstofgevoelige gebieden kunnen een subsidie krijgen om te stoppen met één of meerdere locaties.
 • Het ruwe eiwitgehalte uit veevoer halen, dat wordt namelijk niet opgenomen door de koe maar wel omgevormd tot ammoniak- wat stikstof is.
 • Dieren meer uren in de weide te geven, omdat dat de stikstofneerslag laat dalen.
 • Een omschakelprogramma wat agrariërs helpt omschakelen naar stikstofarme(re) en meer duurzame bedrijfsvoering.
 • Innoveren en normeren van en investeren in stallen.
 • Centrale mestverwerking (kunstmestvervanging).
 • BBT aanpak (Best Beschikbare Technieken) die zich richten op het voorkomen van emissies en andere nadelige gevolgen van een bedrijf.
 • Een specifieke maatwerkaanpak voor de bedrijven die de grooste mate van stikstofuitstoot hebben.
 • Subsidiestop  van pelletkachels en biomassaketels.
 • Gerichte handhaving op vrachtwagens die defecte of gemanipuleerde AdBlue systemen gebruiken. Vrachtwagens kunnen dit stoppen door een katalysator te gebruiken die de schadelijke uitstoot omzet in ongevaarlijke gassen.
 • Subsidie voor binnenvaartschepen om te investeren in een nieuwe, schone motor of katalysator.
 • Vliegtuigen elektrisch laten taxiën in plaats van de eigen motor te gebruiken.
 • Subsidie voor havenbeheerders en andere initiatiefnemers om walstroom te krijgen. Daarmee wordt elektriciteit geleverd vanuit het elektriciteitsnetwerk op het platteland. Dit zorgt voor minder geluid en is schoner. 
 • Innovatieregeling pilots bouw en GWW: er wordt nu nog getest op het gebied van zero-emissie mobiele werktuigen.
 • Schoon en emissieloos bouwen: hier is een meerjarenperspectief en stappenplan voor gemaakt om emissie in de bouwsector te verminderen. Dit is onderverdeeld in vier segmenten waar voor elk segment een plan is uitgestippeld, deze segmenten zijn: Weg, Dijk en Spoor, Woningbouw en Utiliteitsbouw, Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud en Energie.
 • Kennis- en innovatieprogramma SEB: Een kennis- en innovatieprogramma om de stikstof-, fijnstof en CO2-uitstoot van bouwlogistiek en bouwactiviteiten terug te dringen.
 • Subsidie voor de aanschaf van en de ombouw naar uitstootvrije bouwwerktuigen en bouwvaartuigen door bouwbedrijven.
 • Rijksdiensten geven emissiearme bouwprojecten een impuls via hun aanbestedingen.

Huidige effect op de bouw

Volgens het economenvakblad ESB heeft de huidige stikstofcrisis een minimaal effect op de woningsbouw. Er is nauwelijks een terugval in het aantal verleende bouwvergunningen. De grootste problemen van de woningbouw zijn de gestegen kosten voor grondstoffen en personeel. Desondanks de angst groot was dat de stikstofmaatregelen een grote invloed zouden hebben op de woningbouw, is dat gelukkig niet het geval.

Contact

Ben je bezig met het zoeken naar een (nieuwe) baan als Timmerman en heb je op TimmermanVacature.nl één of meerdere vacatures gevonden waar je op wilt solliciteren maar nog vragen over hebt, of heb je na het lezen van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen? Gebruik dan onderstaand contactformulier om je vragen te stellen en wij nemen z.s.m. contact met je op.

Contactformulier