Timmerman vacatures

Wat is een RI&E?

Publicatiedatum 31 januari 2024
Wijzigingsdatum 23 april 2024

De inspectie van de Nederlandse Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid controleert sinds 1 oktober 2021 grondiger bij bedrijven of zij zich aan de verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie houden. (RI&E).

RI&E betekenis?

RI&E staat voor Risico Inventarisatie en Evaluatie. Het is een wettelijk verplichte inventarisatie van de risico's binnen een organisatie op het gebied van arbeidsomstandigheden. Het doel van een RI&E is om in kaart te brengen welke gevaren en risico's er zijn voor de gezondheid en veiligheid van werknemers en om vervolgens maatregelen te nemen om deze risico's te beheersen en te verminderen.

De RI&E omvat vaak een systematische analyse van de werkplek, de gebruikte materialen, de arbeidsmiddelen, de werkprocessen en de omgevingsfactoren. Het beoordelen van fysieke, ergonomische, psychosociale en andere relevante risico's kan deel uitmaken van het proces. Naast het identificeren van risico's, beoordeelt de evaluatie ook de ernst van de risico's en de blootstelling van werknemers eraan.

Op basis van de RI&E worden maatregelen opgesteld om de risico's te beheersen en te voorkomen. Het periodiek bijwerken van de RI&E is belangrijk, aangezien veranderingen binnen de organisatie of in de werkomgeving nieuwe risico's kunnen introduceren. Het is essentieel dat werkgevers de RI&E serieus nemen en actief werken aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden om de gezondheid en veiligheid van werknemers te waarborgen.

Verplichting RI&E

Sinds 1 oktober 2021 is er een grote kans dat meer bouwbedrijven een controle kunnen verwachten. Het is daarbij belangrijk dat zijn kunnen aantonen dat ze een RI&E hebben. Het RI&E moet daarbij up-to-date zijn, inclusief het bijbehorende plan van aanpak. Dit is wettelijk verplicht voor bedrijven met personeel.

Opstellen RI&E

Op de website rie.nl staat uitgelegd hoe je een RI&E kunt opstellen. Dit kan je zelf proberen te doen met de hulpmiddelen die de website biedt, of je schakelt een professional in; zoals een arbodeskundige. Een RI&E stel je op in zeven stappen:

 • Je inventariseert je risico’s, risico’s zoals mentale belasting en omgevingsfactoren.
 • Je evalueert en prioriteert; hierbij vergelijk je alle risico’s en bepaal je welk risico het grootst is en welke minder groot. Ook kijk je naar wat er gebeurt als het misgaat.
 • Je maakt een plan van aanpak. Lees hier meer over bij het kopje ‘Plan van aanpak RI&E’.
 • Laat je RI&E en plan van aanpak toetsen. Over deze toetsing lees je meer bij het kopje ‘RI&E toetsing’.
 • Bespreek de RI&E; Als je bedrijf een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging heeft, hebben deze instemmingsrecht op de RI&E. Het is slim om je werknemers te betrekken bij je RI&E.
 • Ga aan de slag met je maatregelen! Heb je een preventiemedewerker? Betrek deze dan hier actief bij.
 • Evalueren en bijwerken; Bekijk je RI&E regelmatig en controleer of de informatie nog klopt.

Arbowet RI&E

In artikel 5 van de Arbowet wordt het volgende uiteengezet:

 • In de Risico-Inventarisatie en -evaluatie (RI&E) worden schriftelijk de risico's vastgelegd die werknemers kunnen lopen tijdens het werk. De RI&E omvat tevens een beschrijving van de gevaren, de maatregelen ter beperking van de risico's, en de risico's voor specifieke categorieën werknemers.
 • In de RI&E moet ook worden vermeld bij welke deskundige werknemers advies of ondersteuning op het gebied van arbeidsomstandigheden kunnen inwinnen.
 • Een plan van aanpak moet worden opgesteld waarin wordt aangegeven welke maatregelen worden genomen in verband met de geïdentificeerde risico's. Tevens dient te worden aangegeven binnen welke termijn deze maatregelen zullen worden uitgevoerd.
 • De RI&E moet regelmatig worden geüpdatet om in overeenstemming te blijven met veranderingen in werkomstandigheden, de stand van de wetenschap, of professionele dienstverlening.
 • Indien een werknemer (tijdelijk) wordt vervangen, dient de vervanger op de hoogte te worden gesteld van de RI&E.
 • De werkgever is verantwoordelijk voor ervoor te zorgen dat elke werknemer op de hoogte is van de RI&E.

RI&E toetsing

Volgens artikel 2.1 van de Arbeidsomstighedenregeling moet het concept van de RI&E getoetst worden door een gecertificeerde arbodienst of één of meer gecertificeerde kerndeskundigen. Zij beoordelen de RI&E op de volledigheid en betrouwbaarheid. Ze schrijven vervolgens een advies aan de werkgever, onder andere over het plan van aanpak.

Toetsing is niet verplicht als:

 • alle werknemers in het bedrijf samen 40 uur of minder werken per week. Dan volstaat de checklist gezondheidsrisico’s.
 • een bedrijf 25 werknemers of minder heeft én gebruik maakt van ene erkend branche RI&E-instrument.

Plan van aanpak RI&E

Bij de RI&E hoort een plan van aanpak, dit is een verplicht onderdeel. Een RI&E is niet compleet zonder plan van aanpak, de Nederlandse Arbeidsinspectie zal ook naar het plan van aanpak vragen bij een bezoek.

In het plan van aanpak wordt beschreven welke maatregelen genomen worden om de risico’s zoveel mogelijk tegen te gaan. Daarnaast staat er ook in binnen welke termijn deze maatregelen worden uitgevoerd en wie binnen het bedrijf hiervoor verantwoordelijk is.

Hoe weet ik of mijn bedrijf een RI&E moet uitvoeren?

Elk werkgever is verplicht om een RI&E op te stellen. Er zijn echter een aantal uitzonderingen die verwerkt staan in de stroomscherm onder aan de pagina. De eerst gestelde vraag die je als bedrijf moet stellen: “ Heeft u personeel in dienst? Uitzendkrachten, stagiaires en flexwerkers tellen ook mee.” Wanneer dit het geval is, dan bent u volgens de Arbowet verplicht om een RI&E op te stellen.

RI&E richtlijnen

Contact

Ben je bezig met het zoeken naar een (nieuwe) baan als Timmerman en heb je op TimmermanVacature.nl één of meerdere vacatures gevonden waar je op wilt solliciteren maar nog vragen over hebt, of heb je na het lezen van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen? Gebruik dan onderstaand contactformulier om je vragen te stellen en wij nemen z.s.m. contact met je op.

Contactformulier