Arbeidsongevallen Timmerman

Meer dan helft meldingsplichtige ongevallen niet gemeld bij Arbeidsinspectie

Publicatiedatum 31 januari 2024
Wijzigingsdatum 27 maart 2024

Veel werkgevers verzuimen arbeidsongevallen te melden bij de arbeidsinspectie, ondanks dat dat verplicht is. De arbeidsinspectie constateert dat het bij meer dan de helft van de arbeidsongevallen die gemeld móeten worden, niet gebeurt. Dat in ieder geval de helft van de arbeidsongevallen niet wordt gemeld door werkgevers, is al 20 jaar bekend bij het ministerie van SZW. Echter ziet de Rekenkamer dat het percentage waarschijnlijk veel hoger ligt dan de helft.

Regels melden

In veel gevallen ben je verplicht als werkgever, op basis van de Arbeidsomstandighedenwet (artikel 9) een arbeidsongeval bij de Arbeidsinspectie te melden. Dit om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren en herhaling te voorkomen. Een werkgever móet een arbeidsongeval melden wanneer deze leidt tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname. De werkgever moet daarnaast een lijst bijhouden van de gemelde arbeidsongevallen met daarbij de aard en datum van het ongeval.

Als je als werkgever een arbeidsongeval niet of te laat meldt, kun je een boete opgelegd krijgen van maximaal €50.000. Sinds 2016 is het maximum boetebedrag nog maar 3 keer opgelegd door de Arbeidsinspectie. De overige boetes die zijn uitgedeeld liggen aanzienlijk lager.

Schatting aantal arbeidsongevallen

De Rekenkamer vergelijkt het aantal gemelde arbeidsongevallen met hoeveel ziekenhuisopnames er zijn geweest naar aanleiding van een arbeidsongeval. Jaarlijks zijn er 3.500 mensen die worden opgenomen in het ziekenhuis. Daarnaast zijn er ook slachtoffers die niet worden openomen, maar wel blijvend letsel hebben en dus onder de meldingsplicht vallen. Dit aantal is moeilijk te onderzoeken. Ook worden zzp'ers niet meegenomen in hun onderzoek, omdat zij alleen onder de meldingsplicht als er een werkgeversrelatie bestaat ten tijde van het ongeval en dat is niet te onderscheiden uit de ziekenhuisdata. Tot slot nemen ze ook stagiaires en leerlingen op de werkvloer niet meer in hun analyse. 

Doordat het zo moeilijk is te onderzoeken voor de Rekenkamer, zijn de uitkomsten van het onderzoek niet betrouwbaar. Maar wat wel duidelijk is, is dat het aantal arbeidsongevallen die niet gemeld zijn - maar wel gemeld hadden moeten worden - veel hoger ligt dan het percentage van 52% van het totaal aan meldingsplichtige arbeidsongevallen die niet worden gemeld. 

Arbeidsongevallen ondermelding

Verklaring ondermelding

Volgens de arbeidsinspectie zijn dit de redenen waarom werkgevers arbeidsongevallen vaak niet melden:

 • Omstandigheden binnen het bedrijf
 • Niet weten van de meldplicht
 • Geen kennis hebben van de specifieke redenen om te moeten melden of de procedure
 • Geen weet hebben van regels omtrent uitzendkrachten
 • Onduidelijkheid omtrent de ernst van het letsel
 • Angst voor geschillen en rechtszaken
 • Angst voor een verhoging van verzekeringspremies
 • Vrees voor negatieve publiciteit

De arbeidsinspectie probeert dit te verhelpen door, naast boetes te geven voor het te laat of niet melden van arbeidsongevallen, bedrijven te informeren over:

 • De regels omtrent de meldingsplicht
 • Bedrijfsartsen attenderen op de optie om melding te maken
 • Verbeterde doorsturing naar en van andere instanties
 • Implementeren van een dubbele meldingsverplichting voor uitzendkrachten

Dubbele meldingsplicht

Eén op de vijf van de geregistreerde slachtoffers van een arbeidsongeval is een uitgeleende werknemer of zelfstandige. Een kwart van de niet gemelde arbeidsgevallen is een uitzendkracht. Vaak weten de inhurende bedrijven de regels niet omtrent het melden van een arbeidsongeval. Vanaf 2024 geldt een 'dubbele meldplicht'. Dit houdt in dat naast het inhurende bedrijf, ook het uitzendbureau verplicht is een melding te maken van een arbeidsongeval. Dit moet de ondermelding onder uitzendkrachten en arbeidsmigranten verkleinen.

Betekent een melding meteen een boete?

Nadat een arbeidsongeval gemeld wordt, onderzoekt de Arbeidsinspectie of de werkgever iets te verwijten valt. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Als de werkgever niet in strijd is geweest met de Arbeidsomstandighedenwet, zal de Arbeidsinspectie geen opvolging geven aan de melding.  

Als de Arbowet wordt overtreden, krijgt de werkgever een boete. Als de inspecteur merkt dat het bedrijf een misdrijf begaat, kan hij ook een proces-verbaal maken. Soms is de boete voor een werknemer, als de werknemer bijvoorbeeld geen veiligheidshandschoenen of veiligheidsbril gebruikt terwijl dit wel verplicht is.

Als een bedrijf meerdere malen de Arbowet overtreedt, worden de boetes ook hoger. Echter hebben sommige bedrijven meerdere ID's. Als je een melding maakt van een arbeidsongeval bij bedrijf B, krijgt bedrijf B een bepaald ID in het systeem van de Arbeidsinspectie. Maar is bedrijf A overkoepelend en meld je het volgende arbeidsongeval bij bedrijf A, wordt de boete niet verhoogt. Ondanks dat het bedrijf wel in herhaling is. 

Contact

Ben je bezig met het zoeken naar een (nieuwe) baan als Timmerman en heb je op TimmermanVacature.nl één of meerdere vacatures gevonden waar je op wilt solliciteren maar nog vragen over hebt, of heb je na het lezen van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen? Gebruik dan onderstaand contactformulier om je vragen te stellen en wij nemen z.s.m. contact met je op.

Contactformulier