Bouwen en verbouwen woning timmerman

Bouwen en verbouwen woning wordt duurder

Publicatiedatum 31 januari 2024
Wijzigingsdatum 28 maart 2024

Sinds 2024 is het bouwen of verbouwen van een woning een stuk duurder geworden. Het bouwtoezicht, wat bij gemeenten lag, is nu geprivatiseerd. Commerciële bedrijven gaan het toezicht in de bouw overnemen. De kosten hiervan liggen bij de consument.

Verandering

Wanneer iemand voor 2024 een pand wilde laten bouwen of verbouwen, moest er bij de gemeente een vergunning worden aangevraagd. Hier waren kosten aan verbonden, de zogenaamde leges. Sinds dit jaar zullen sommige vergunningen komen te vervallen en daarmee ook een aantal leges. Echter, de kosten zijn juist gestegen doordat het verplicht is voor veel bouwwerken om een 'kwaliteitsborger' in te huren, een onafhankelijke toetser. Het is niet ongebruikelijk dat deze toetser een uurtarief van 118 euro rekent. Gemeenten en experts verwachten dat de kosten voor consumenten zullen stijgen als gevolg hiervan. 

Kwaliteitsborging

De wet kwaliteitsborging voor het bouwen heeft als doel om bouwbedrijven meer verantwoordelijkheid te geven voor eventuele fouten in de bouw. De controles van de gemeenten waren hiervoor minimaal, wat ervoor zorgde dat de verschillende partijen niet genoeg verantwoordelijkheid namen voor hun werk. Een commissie adviseerde daarom dat private partijen de bouw moeten controleren, met de gedachte dat de markt dan beter zou presteren. 

Beschermen consument

Een ander doel van de wet is om consumenten beter te beschermen. Onder de vorige wetgeving konden kopers gebreken aanwijzen bij oplevering. Maar als eenmaal het akkoord is getekend, is de aannemer vaak niet meer aansprakelijk. In de nieuwe wet verandert dit: aannemers blijven aansprakelijk voor onopgemerkte bouwfouten, ook na oplevering. Dit geeft consumenten een sterkere positie. Veel gemeenten vinden daarom dat toezicht door een commerciële kwaliteitsborger niet nodig is.

Timmerman vacature

Gemeenten eindverantwoordelijk

Gemeenten hebben hun toezichtsrol uit handen gegeven aan de kwaliteitsborger, maar blijven wel eindverantwoordelijk en moeten handhaven wanneer er bij de bouw iets niet in orde blijkt te zijn. Hierdoor is het moeilijker geworden voor gemeenten om invulling te geven aan hun verantwoordelijkheid, omdat ze niet meer volledig op de hoogte zijn van de bouwtechnische kwaliteit van bouwplannen.

Tekort

Een belangrijk aandachtspunt is het mogelijke tekort aan beschikbare kwaliteitsborgers. Dit kan leiden tot vertragingen in bouwprojecten en er bestaat een risico dat goed en gekwalificeerd personeel wordt weggekaapt van gemeenten, die zelf ook moeten beschikken over voldoende toezichthouders als bevoegd gezag.

De wet kwaliteitsborging voor het bouwen is vanaf 1 januari 2024 ingegaan voor nieuwbouw, vanaf de zomer van dat jaar geldt de regeling ook voor verbouwingen.

Contact

Ben je bezig met het zoeken naar een (nieuwe) baan als Timmerman en heb je op TimmermanVacature.nl één of meerdere vacatures gevonden waar je op wil solliciteren maar nog vragen over hebt, of heb je na het lezen van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen? Gebruik dan onderstaand contactformulier om je vragen te stellen en wij nemen z.s.m. contact met je op.

Contactformulier