Nieuwe omgevingswet per 1 januari 2022

2 October, 2020
Categorie:
Wet- & Regelgeving Bouw

De nieuwe Omgevingswet zal waarschijnlijk ingaan op 1 januari 2022. Hier staan veel veranderingen in dus dat zal flink wennen zijn in het begin. Wel zal dit het een stuk eenvoudiger maken om te starten met een nieuw bouwproject.


Met de nieuwe Omgevingswet komt ook een nieuw instrument kijken, de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Tot het moment dat de Omgevingswet ingaat is NOVI de structuurvisie onder de Wet ruimtelijke ordering. Hierna zal de NOVI een instrument zijn, zoals het in de nieuwe wet beschreven staat. De gemeentes, maatschappelijke instellingen, provincies en waterschappen hebben samengewerkt om de NOVI te maken. Deze wetgeving zal de komende dertig jaar ook sturing geven aan grote opdrachten. Naast de NOVI is ook op 11 september de Uitvoeringsagenda afgeleverd aan de tweede kamer.

Omgevingsvisie

De huidige bestemmingsplannen van gemeentes gaan ook vervangen worden. Hiervoor komt een eigen omgevingsvisie per gemeente. Hierdoor ontstaat er meer vrijheid en ruimte voor mensen die iets willen beginnen. Hier tegenover komt wel dat de ondernemer zelf verantwoordelijk is dit met de relevante partijen in de buurt op te nemen.

Huidige wetten verbeteren

De nieuwe Omgevingswet zal de huidige wetten die betrekking hebben tot de leefomgeving samenvoegen en vernieuwen. De bedoeling is om een goede verdeling te maken tussen het gebruiken en beschermen van de huidige leefomgeving. Het motto van de wet is ‘Ruimte voor ontwikkeling en waarborgen voor kwaliteit’. Er zitten veel pluspunten aan de nieuwe wet, zoals duidelijkere en minder regels, meer lokaal werk op maat en de besluitvorming is gestroomlijnd.

TimmermanVacature.nl gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.