Tot 2030 1 miljoen nieuwe huizen

22 April, 2022
Categorie:
Economisch BouwNieuws

Nederland kampt al jaren met een groot woningtekort. Dat gaat de komende jaren alleen nog maar toenemen. Er zijn dus veel nieuwe woningen nodig en daarom wordt er gekeken naar extra nieuwbouwlocaties. Echter brengen juist deze nieuwbouwlocaties complicaties met zich mee. Door de klimaatverandering van de laatste jaren zijn namelijk veel nieuwbouwlocaties (op termijn) ongeschikt om te gaan bouwen, aldus adviesbureaus Sweco, Ecorys, Deltares en Defacto in een nieuw rapport dat onlangs is uitgebracht.

Tot 2030 1 miljoen nieuwe huizen

De plannen zijn om tot 2030 ongeveer 1 miljoen nieuwe huizen te bouwen in Nederland. Maar doordat bepaalde gebieden in Nederland door de opwarming van de aarde zeker op de lange termijn kwetsbaar zijn voor overstromingen, bodemdaling, droogte en hitte, werkt dat de plannen om in relatief korte tijd zoveel nieuwe woningen te creeëren behoorlijk tegen. Deze bevindingen concluderen bovengenoemde partijen in een gezamenlijk onderzoekrapport dat ze schreven in opdracht van Deltacommissaris Peter Glas (adviseert de regering over hoe Nederland zich het best kan beschermen tegen de overlast van water door de klimaatveranderingen). Glas zegt naar aanleiding van het onderzoeksrapport het volgende:

We hebben snel nieuwe woningen nodig, maar daarbij is het wel van belang dat we het in één keer goed doen, zodat we de volgende generaties niet opzadelen met allerlei problemen

Zeespiegelstijging Randstad

De overheid heeft op dit moment in hun plannen staan dat het grootste gedeelte van de extra huizen gebouwd gaan worden in de laaggelegen Randstad, hier is namelijk ook het grootste tekort aan huizen en dus ook de meeste vraag. Echter stuit men bij deze plannen op het probleem dat de Randstad in de toekomst steeds meer te maken zal gaan krijgen met zeespiegelstijging en met bodemdaling. Niet op de korte termijn, maar juist op de lange termijn brengt dit de nodige risico's met zich mee.

Rekening houden met de verandering van het klimaat op de lange termijn is nodig, stelt Glas. Vooral omdat woningen in de regel met een levensduur van vijftig tot honderd jaar worden gebouwd en de wegen en openbaar voorzieningen naar die woningen vaak nog een langere levensduur hebben.

Andere delen verstedelijken

Er moet naast de plannen in de Randstad dus ook nagedacht worden welke andere delen van Nederland verstedelijkt kunnen gaan worden. Dit is dan ook het advies van de onderzoekers aan de regering. Glas geeft o.a. het volgende aan:

Ze moeten dan plaatsen gaan vaststellen die vanuit het oogpunt van klimaatverandering en zeespiegelstijging het minst kwetsbaar zijn.


In het rapport van de bovengenoemde bureaus staat o.a.dat van de 1 miljoen nieuwe huizen die in de planning staan, dat daarvan in de huidige plannen staat dat ruim 800.000 huizen in gebieden zullen worden gebouwd, die op de lange termijn door de klimaatveranderingen kwetsbaar zullen zijn. Om te gaan bepalen welke alternatieven er voor deze 800.000 huizen zijn, zal er nog heel wat werk verzet moeten gaan worden, aldus Glas.

TimmermanVacature.nl gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.